మన లిఫ్ట్ - మన తెలంగాణ Telangana Elevator Association is For Safety & Success

8,00,000 Existing Elevators are installed in buildings of Telangana.
Learn MoreJoin Today

మన లిఫ్ట్ - మన తెలంగాణ Telangana Elevator Association is For Safety & Success

8,00,000 Existing Elevators are installed in buildings of Telangana.

Learn MoreJoin Today

తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ – రక్త దాన శిబిరం

రక్త దానం ప్రాణ దానమే. నూతన సమ్వత్సర సందర్భంగా తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో,   రక్తదాన కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాండమైన స్పందన లభించింది. లిఫ్ట్ కార్మికులు, మానుఫక్టురెర్స్, లిఫ్ట్ కంపనీ యాజమన్యులు,  ఈ పుణ్య కార్యంలో పాల్గొన్నారు.

read more

రేపు మొదట రక్త దానం ఇచ్చే వ్యక్తి మీరే కావాలి | మన లిఫ్ట్ – మన తెలంగాణ

ఈ నూతన సంవత్సరం ఒక మంచి పనితో మొదలు పెడదాం. ఏ లిఫ్ట్ ఫీల్డ్ ద్వారా మనం జీవనోపాధి పొందుతున్నామో, అదే లిఫ్ట్ పేరుపై రక్తదాన శిబిరం, మినిస్టర్ రోడ్ లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో, జనవరి 3, బుధవారం తెలంగాణ ఎలివేటర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. మీరు ఎప్పడినుండో...

read more

ఇద్దరు Technicians మృతి – ఇది ప్రతి వక్కరూ స్పందించాల్సిన విషయం

ఇది వక దుర్ఘటన, ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి పనిచేసే ప్రతి వక్క టెక్నీషియన్ మన లిఫ్ట్ ఇండస్ట్రీకి వెలకట్టలేని సంపద. అటువంటి వరికోసం   మనం ఏం చేసినా తక్కువే.   మాదాపూర్‌లోని ఎన్‌సీసీ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. లిఫ్ట్ ఫెయిల్ అవడంతో ఇద్దరు సాంకేతిక సిబ్బంది...

read more

Why should you join Telangana Elevator Association?

For the betterment and success of our Elevator Industry.
Why TEA?

Making an Impact Across India

From Telangana to all across India – Telangana Elevator Association helps every member grow to the next level in reaching the Indian Elevator Market. We help entrepreneurs to contact other state and Indian elevator associations to build a world-class entity in the desired location.

Do you want to also Join South Indian Elevator Federation 2018?

TEA, Telangana Elevator Association with KEMA, Karnataka Elevator Association along with Kerala and Tamilnadu associations are forming SIEF in 2018. Interested members of TEA are requested to contact Executive Committee to volunteer and build a Cross-State Network which in turn will help to participate in All Indian Elevator Federation, Delhi.

Are you a Resident using Elevator?

Subsribe for Elevator News
Share This